ProPopeFrancis - public 2


W 2017 roku wiele osób podpisało list otwarty do papieża Franciszka. Ten krąg osób ma obecnie możliwość opisania tego, co konkretnie – w danym kraju, regionie czy na własnym kontynencie – oznacza marzenie papieża Franciszka o Kościele matczynym i pasterskim. Ta internetowa ankieta ma zamiar z jednej strony wesprzeć to marzenie Franciszka, a z drugiej – zgodnie z pragnieniem papieża - zakorzenić je w danej kulturze. Marzenie to może w Kościele powszechnym przybierać różnorodne formy, twarze, kolory i akcenty. Jedność i różnorodność idą w parze. Solidarność i pomocniczość są w Kościele katolickim w świecie złączone ze sobą.

Serdecznie witamy w ankiecie dotyczącej marzenia papieża Franciszka o Kościele matczynym i pasterskim. Prosimy o poświęcenie czasu na przemyślenie i udzielenie odpowiedzi na trzy pytania otwarte oraz o odpowiedź na pytania zamknięte.

Ankieta składa się z 17 pytań.