ProPopeFrancis - public 2


2017-ben sokan támogatták a Ferenc pápának címzett nyílt levelünket. Most lehetőség nyílik arra, hogy saját országunkra, régiónkra vagy akár kontinensünkre nézve konkretizáljuk, mit értünk azon, amit Ferenc pápa úgy fogalmaz meg: olyan egyházról álmodom, amely anyai pásztor. Online kérdőívünkke egyrészt tovább támogatjuk Ferenc pápa álmát, másrészt ezt az álmot beleszőhetjük saját kultúránk szőttesébe. Így a világegyház közös álma sokféle megfogalmazásban, arccal, színnel és hangsúllyal jelenik meg. Az egység és a sokféleség egybefonódik, a szolidaritás és a szubszidiaritás összekapcsolódik a világegyházban.

Isten hozta a Ferenc pápa egyházálmához kapcsolódó online kérdőív oldalán! Kérjük, szánjon elég időt a három „kifejtős“ és a többi „zárt“ kérdés megválaszolására.

17 kérdés van ebben a kérdőívben