ProPopeFrancis - public 2


V roce 2017 mnoho lidí podpořilo otevřený dopis papeži Františkovi. Nyní mají příležitost vyjádřit, co pro ně papežův sen o „církvi jako matce a pastýřce“ znamená konkrétně v jejich vlastní zemi, regionu a kontinentu. Tento online dotazník tedy  vyjadřuje jak podporu papežovu snu, tak zároveň chce napomoci tomu, aby byl vetkán do příslušné kultury. V kontextu světové církve přijímá tento sen rozmanité formy, tváře, barvy a akcenty. Jednota se potkávává s rozmanitostí, solidarita a subsidiarita nachází ve světovém kontextu katolické církve své vzájemné propojení.

Vítejte v online anketě týkající se snu papeže Františka o církvi coby „matce a pastýřce.“ Věnujte, prosíme, čas zamyšlení nad třemi obecnými otázkami a zároveň odpovězte na uvedené konkrétní otázky.

Průzkum obsahuje 17 otázek.